Günther Winkelman

Günther Winkelman er født i Wuppertal, Tyskland og flyttet til Norge i 1977.

Günther Winkelman

Han har utdannnet ved Grafische Hochschule i Wuppertal,Tyskland 1958-62.

Winkelman er medlem av NBK,Tegneforbundet, LNM og Bildende kunstnere i Telemark.

Günther Winkelman har deltatt på en rekke riks-og regionalutstillinger i perioden1987-2003. I perioden 1982 – 2004 har han også deltatt i et stort antall kollektive utstillinger over hele Norge, samt i Sverige og Tyskland. Av separatutstillinger etter 1981 kan nevnes Grafisches Kunstkabinett,Hagen-Tyskland og En rekke kunstforeninger over hele Norge, senest i Asker kunstforening i mars 2006.

Av offentlige innkjøp kan nevnes Norsk Kulturråd, en rekke kommuner, sentralsykehus, Norsk Hydro m.fl. Winkelman har utsmykket Molde Aldershjeem, Hamar politikammer og i Skien kommune. Han har hatt flere betydlige oppdrag som kunstnerisk konsulent. I perioden 1993-2004 arbeidet Winkelman som intendant i Skien kommune. Med utstillingen ”Det groteske med et element av det skjønne”ønsker Winkelman å gi oss bilder som kanskje er mer burleske enn groteske. Her er ofte forvrengte ansikter og sterke farger. Fargene er uttrykksfulle og titlene ønsker kunstneren skal være en bro mellom ham og beskueren.