Karl Erik Nilsen

Født 1945 i Oslo. Arbeider med skulptur, maleri, tegning, grafikk og bokillustrasjoner.

Karl Erik Nilsen

Karl Erik Nilsen

Eget forlag, EnFace Forlag

Medlem av Norsk Billedhuggerforening, Tegnerforbundet, Norske Billedkunstnere

Utdannelse
1964-67 Statens håndverk – og Kunstindustriskole
1967-72 Statens Kunstakademi

Separatutstillinger
1969, 72, 86 Kunstnerforbundet
1973 Galleri Norske Grafikere
1981, 82, 88, 92 Oslo Kunstforening
1985 Galleri Tanum
1986, 90Bergen kunstforening
1991Tronhjem Kunstforening
1994, 97 Tegnerforbundet
1995 Drammen Kunstforening
1995 Hå Gamle prestegård
1997 Galleri F 15, Jeløy
1998 Haugar Vestf. Kunstm.
2003 Det Norske Teater
Diverse Kunstforeninger rundt i landet

Kollektivutstillinger
Høstutstillingen div. ganger
1969 Ungdomsbiennalen Paris
1974 Grafikkbiennalen Fredrikstad
1974 Frafikkbiennale Firenze
1982 Biennalen i Rostock
1987, 88, 92 Seljord Kunstforening
1994 ” Vår Arv ” Oslo Kunstfor.
1994 ” Mosaikk” Galleri F 15
” Dekadens” Biennale
Nordutstilling, Tronhjem Kunstfor.
”Grafikk ” Jubileumsutst.
1995 Trondhjems Kunstforening

Bøker
1978 Franz Kafka: Straffekolonien
1986 Amalie Skram: Hellemyrsfolket
1986 Gisle Surssons Saga
Vera Henriksen: Runekorset
Amalie Skram: Lucie
” Forvandlinger” Bokprosjekt støttet av Norsk Kulturråd
1997 ” Ansiktet” Bokprosjekt med Kari Saanum ( Dikt )
støttet av Norsk Kulturråd og Illustrasjonsfondet
2002 ” IMODI 2 ” bokprosjekt støttet av illustrasjonsfondet 2002
2003 ” ANSIKTET ” tilrettelagt bok for blinde, synshemmede og seende, støttet av Leser Søker Bok og Norsk Kulturråd.
2005 Det ukjente mesterverk, Honore de Balzac.
2006 ” Tyrannosaurus Rex ” tilrettelagt bok for blinde, synsh. og seende, støttet av Leser Søker Bok og Norsk Kulturråd.

Representert i
Nasjonalgalleriet
Riksgalleriet
Oslo kommunes Kunstsamlinger
Haugesunds Faste Billedgalleri
Tronhjems Faste Galleri
Asker kommune
Seljord Kommune
Telemarks Fylkeskommune
Steinkjær Kunstsamling
Aker brygge
Norges Bank

Priser
1985: Sverres Saga, 2 pris i Aschehougs Illustrasjonskonkuranse
1987 Hellemyrsfolket, Diplom i ” Årets vakreste bøker ”
1990 Lillehammers Bys historie, 2 pris i Illustrasjonsfondets og Grøndal forlags konkurranse
1991 Høstutstillingen, Aktuell Kunsts pris for beste grafiske trykk

MELLOM MYTHOS OG LOGOS

Få av dagens norske billedkunstnere kan konkurrere med Karl E. Nilsen når det gjelder allsidighet.Han er tegner ,illustratør, grafiker, billedhugger og maler men har markert seg først og fremst gjennom tresnitt og skulptur. I Asker er det nettopp tresnitt og skulptur i tre som vises.Med sin utforskende holdning og kyndighet ser han utfordringene i de forskjellige materialenes egenart, men er ikke grenseoverskridende som så mange andre i dag i den forstand at han blander ”kortene”.Formspråket var lenge tilnærmet realistisk og med utgangspunkt i 1970 åreness ny-figurasjon.Etter hvert har Nilsen imidlertid arbeidet seg ffram til en forenkling av motivene,og uttrykket er ikke minst av den grunn blitt mer ekspressivt og monumentalt.Dette gjør at det kraftfulle og dynamiske preget,som bestandig har vært et varemerke,kommer enda bedre til sin rett.

Det positive inntrykkket ble bekreftet gjennom flere separatutstillinger og deltagelse på kollektivutstillinger i inn – og utland i 1970 og 1980 årene.

De viktigste impulsene har han kanskje likevel mottatt fra franskmennene Auguste Rodin og Jean Ipousteguy.

Nilsens arbeider bærer ofte preg av interesse for gresk mytologi og naturfilosofi,noe som gjør det nødvendig med kjennskap til antikkens tankegods for å bli dus med meningsinnholdet .Hans allusjoneer til både mytologi og dagens teknofiserte og i hans øyne så fremmedgjorte samfunn fører til at han ikke sjelden befinner seg i spenningsfeltet mellom Mythos og Logos.

I de senere år har det vært noe stillere om Karl E. Nilsen. En årsak kan være at hans arbeider gjennomgående ikke lenger rommer så dramatiske visjoner som på 1970 og 1980 – tallet .Kanskje har utsagnet i teaterkretser om at det er lettest å oppnå suksess med en tragedie en viss overføringsverdi.Alvoret i bildene og skulpyurene er der fremdeles,men ofte med et mer positivt og livsbejaende fortegn.Selv om innholdet har skiftet karakter,utstråler arbeidene den samme kraft og vitalitet som tidligere.