Hanna Von Der Lippe

Hanna Von Der Lippe ble født 28/11 1941.

 

Reiser:

Det ganske norske land fra 0 til 60 år og ½ år i Italia , 16 år gammel Realartium og Statens Håndverk og Kunstindustriskole 1962 – 1965

Separatutstillinger:

Oslo Basarhallene ved Domkirken 1973 og 1984

Tromsø : Kunsthåndverkerene i 1991 og Kunstforeningen i 1992

Norge div. kunstforeninger bl.a F 15 Jubileumsutstilling i 1980

Andre reiser:

Europa ,USA ,Afrika,Nigeria,Marokko, Asia ,Tyrkia , Irak Namibia, Zambia

"Det begynte kanskje på stranden Jeg oppdaget det kanskje på stranden …at du kan lage modeller av alt du tenker og kjenner.

Far satte fire bord sammen som en ramme i sand. Vi fylte dette avgrensete området opp med sand …og fablet veier og hager. Og hus og palmer og konkylier inn i det. Det ble utrolig vakkert, og du kan lure på hvorfor. Men det vakre, ligger ikke det og vipper inn mot rommet der du forstår. Slik at vi selv produserervår egen forståelse. Jeg var fire og hadde oppdaget at våre drømmer hadde et figurspråk. De ligger jo alltid der –,sneglene –,og blomstene står der .De har uansett sitt innhold og sine sammenhenger. Og dette strekker seg opp imot et uttrykk som kan komprimeres og lagres i symboler. Eller som stornaturen gjør det : Lagrer livet i fossiler. Du kan røre ved dem eller ikke. Vi selv er innenfor denne bevegelsen…Hvor alle eiendomsforhold er gjensidige."