Jan Kolstad

Jan A.F. Kolstad, født 1943. 
http://jankolstad.com/index.php?/root/cv/

Jan Kolstad

Kolstad har sin utdannelse fra California College of Arts and Crafts, hvor han var en aktiv del av det radikale miljøet i San Francisco-området på midten av 1960-tallet. Da han returnerte til Norge i 1968 og begynte på raderverkstedet på Kunst og håndverkskolen, fant han sin plass blandt jevnaldrene grafikere hos Chrix Dahl.

I arven etter Edvard Munch og Rolf Nesh, hadde grafikken gode dager i etterkrigstidens Norge. Kollektivisme var et av ungdommens krav til en ny tid, og flere felles grafikkverksteder dukket opp. Kolstad var en av initiativtagerene til Myren Grafikk i Vågsbygd i Kristiansand, og ble gjennom denne gruppens utstillinger kjent som den visionære naturpoet.

Det er dyptrykkets særegenheter som opptar Kolstad. Oljetrykksværtens både vare og råe uttrykk på det jomfrulige bommullspapiret. Svart olje mot hvit bommull, yin og yang. Motsetningene som ligger i all naturens vesen.

Teknikkene han bruker er mangfoldige , men også enkle. I kobberplaten må man enten lage en opphøyning eller et søkk for at sverten skal ha noe å feste seg til. Det er mange måter man kan gjøre dette på og Kolstad har utviklet teknikkene i nærmere 40 år. Resultatet er grafiske blad, alltid i svart hvitt og av en kvalitet som har brakt dem fra California via New York til Mexico og inn i det nye Nationalmuseet for Kunst i Oslo.

Kolstad sier selv om trykkene sine: "Mitt utgangspunkt er menneskets opplevelse av naturen, en poetisk innsikt født av intuisjon myter og drømmers intime realitet. Det er gjennom dyptrykket at jeg gir uttrykk for min stemme. Arbeidsprosessen er basert på ødeleggelse. For jernklorid bryter ned kobberet, nålen åpner overflaten som et sår. Ut av denne dødsprosessen skapes nytt liv. Gjennom dette arbeidet søker jeg å få jorden opp i himmelen og himmelen ned på jorda." Geir Uthaug, forfatteren av "Den kosmiske smie" en bok om William Blake, utdyper dette: "Oversatt i mer filosofiske termer betyr det å ville sammenføye legeme og sjel, ikke å velge den ene dimensjon fremfor den andre eller splitte dem i innbyrdes motsetningsfyllte sfærer. Slik sett oppfatter jeg Kolstad som en hollistisk og spirituell kunstner som søker å finne balanse mellom den individuelle sjel og den billedskapende prosess den er en del av."